Nevenactiviteiten

Naast mijn eigen bedrijf ben ik ook bestuurslid van Stichting Warmtenetwerk. https://warmtenetwerk.nl/

De stichting heeft tot doel warmtenetten te verduurzamen en, indien een warmtenet de beste oplossing voor verduurzaming vormt, te stimuleren. De stichting heeft zowel warmtebedrijven, adviseurs, toeleveranciers als overheden in het ledenbestand. Ik streef ernaar de belangen van de overheid rondom duurzame energie hierin zo goed mogelijk te behartigen.

Daarnaast ben ik actief in de commissie Duurzame Warmte van de NVDE (nvde.nl)